1.masura 19.2-5/6A-Stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial si al unor activitati economice complementare agriculturii in spatiul GAL,  sesiune cereri de proiecte-10/2017-31.10.2017-fo ndurile disponibile pentru masura:450.000 euro

2.masura 19.2-4/6b-Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii societatii civile, inclusiv prin investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate sesiune cereri de proiecte-11/2017-31.11.2017-fo ndurile disponibile pentru masura:169747 euro

3.masura 19.2-3/6B-Centre multifunctionale de asistenta sociala si medicala comunitara, sesiune cereri de proiecte-12/2017-31.12.2017-fo ndurile disponibile pentru masura:326066.27 euro

4. masura 19.2-2/5C Sprijinirea accesului UAT si alorganizatiilor din GAL la „energie verde” prin realizarea de investitii in domeniul energie regenerabile si/sau pentru economisirea energiei, sesiune cereri de proiecte-10/2017-31.12.2017-fo ndurile disponibile pentru masura:430311.17 euro

5.masura pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii deferme si a procesarii produselor acestora in teritoriu GAL, sesiune cereri de proiecte-01/2018-31.03.2018-fo ndurile disponibile pentru masura:169294 euro