Funcționare

G.A..L A..G.O. este constituit ca asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Asociaţia are urmatoarele organe de conducere, administrare şi control:

  • Adunarea Generală;
  • Consiliul Director;
  • Comisia de cenzori;
  • Comitetul de selectare a proiectelor;
  • Comisia de contestaţii;
  • Aparatul administrativ;