Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

– Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

– Deschideți cu Acrobat Reader – v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune – pe care o puteți descărca gratuit la adresa – http://get.adobe.com/ro/reader/.

– Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

 

Ghid Solicitantului 19.2-5_6A

Anexa 1 – Cererea de Finantare 19.2-5_6A

Anexa 2 – Model Plan de Afaceri 19.2-5_6A

Anexa 3.1 – Model declaratie propria raspundere raportare GAL

Anexa 3.2 – Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica

Anexa 3.3 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 3.5 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 3.6 – Declaratie privind faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitati

Anexa 3.7 – Declaratie pe proprie raspundere privind situatia locatiei de implementare a proiectului

Anexa 3.8 – Declaratie pe propria raspundere pentru PFA, II, IF care detin terenul aferet investitiei în calitate de persoane fizice împreună cu soţul_soţia

Anexa 3.9 – Declaratie pe proprie raspundere privind activitatea desfasurata

Anexa 4 – Fisa de verificare a conformitatii 19.2-5_6A

Anexa 5 – Fisa de evaluare generala eligibilitate criterii de selectie 19.2-5_6A

Anexa 6 – Lista coduri CAEN eligibile

Anexa 7 – Procedura de evaluare si selectie

Anexa 8 – Fisa de verificare pe teren

Anexa 9 – Fisa masuri 19.2-5_6A

Anexa 10 – Declaratie informare perioada de executie

Anexa 11 – Declaratie conditii artificiale

Anexa 12 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solici

Publicat in data de 28.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

Documente publicate in cadrul sesiunilor anterioare:

Ghid Solicitantului M19.2-5_6A

Anexa 1 – Cererea de Finantare 19.2-5_6A

Anexa 2 – Model Plan de Afaceri 19.2-5_6A

Anexa 3.1 – Model declaratie propria raspundere raportare GAL

Anexa 3.2 – Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica

Anexa 3.3 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 3.5 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 3.6 – Declaratie privind faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitati

Anexa 3.7 – Declaratie pe proprie raspundere privind situatia locatiei de implementare a proiectului

Anexa 3.8 – Declaratie pe propria raspundere pentru PFA, II, IF care detin terenul aferet investitiei în calitate de persoane fizice împreună cu soţul_soţia

Anexa 3.9 – Declaratie pe proprie raspundere privind activitatea desfasurata

Anexa 4 – Fisa de verificare a conformitatii M19.2-5_6A

Anexa 5 – Fisa de evaluare generala eligibilitate criterii de selectie M19.2-5_6A

Anexa 6 – Lista coduri CAEN eligibile

Anexa 7 – Procedura de evaluare si selectie

Anexa 8 – Fisa de verificare pe teren

Anexa 9 – Fisa masuri

Anexa 10 – Declaratie informare perioada de executie

Anexa 11 – Declaratie conditii artificiale

Anexa 12 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solici

Publicat in data de 10.02.2021

 

Ghid masura 19.2-5_6A

Anexa 1 Cererea de Finantare masura 19.2-56A

Anexa 2 _ Model Plan de Afaceri 19.2-56A

Anexa nr. 3.1 – Model declaratie propria raspundere raportare GAL_

Anexa nr. 3.2 _ Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa nr. 3.3 _ Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa nr. 3.5 _ Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 3.6 Declaratie privind faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitati

Anexa 3.7 Declara_ie pe proprie rÃspundere privind situatia locatiei de implementare a proiectului

Anexa 3.8

Anexa 3.9 Declaratie pe proprie raspundere privind activitatea desfasurata

Anexa_4_Fisa de verificare a conformitatii M19.2-5_6A

Anexa_5_Fisa de evaluare generala (eligibilitate + criterii de selectie) M19.2-5_6A

Anexa_7_lista coduri CAEN eligibile

Anexa nr. 8 – Procedura de evaluare _i selec_ie a proiectelor _i pentru solu_ionarea contesta_iilor în cadrul GAL AMARADIA _ GILORT – OLTET

Anexa nr. 9 _ Fisa Masurii 19.2-5_6A

Fisa de verificare pe teren

Publicat in 03.10.2018

Ghid masura 19.2-5_6A

Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_Masura 5_6A v1.01

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri 19.2-5_6A

Anexa_3.1_Model_declaratie_propria_raspundere_raportare_GAL

Anexa_3.2_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_3.3_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_3.5_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 3.6 Declaratie privind faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitati

Anexa 3.7 Declarație pe proprie răspundere privind situatia locatiei de implementare a proiectului

Anexa 3.8

Anexa 3.9 Declaratie pe proprie raspundere privind activitatea desfasurata

Anexa_4_Fisa de verificare a conformitatii M19.2-5

Anexa_5_Fisa de evaluare generala (eligibilitate + criterii de selectie) M19.2-5

PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR